AINO DESIGN LAUKKU -KAMPANJA 2017 -säännöt ja ohjeet

Voita AINO-jäätelön ostokuitilla suomalainen design laukku!

Osta mikä tahansa AINO 900ml -jäätelöpakkaus ja lähetä kuittikuva ostoksestasi sekä yhteystietosi www.aino-kampanja.fi sivustolla niin osallistut suomalaisen Pihkan design laukun arvontaan. Jokainen ostettu AINO 900 ml -jäätelöpakkaus on yksi arpa.

Palkintolaukkuja arvotaan 5 (viisi) joka viikko kampanja-aikana. Voittaja saa valita mieluisen laukkumallin ja värin Pihkan laukkumalliston ARMI, VIRTA ja VAALO -malleista. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja nimi voidaan julkaista Ainon Facebook-sivulla sekä mahdollisesti järjestäjän kotisivuilla. Palkinnot lähetetään voittajille viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Froneri Finland Oy, Keilasatama 5, 02150 Espoo

2. Osallistumiskelpoisuus
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, pois lukien ne yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyiden kanssa. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua vain huoltajan suostumuksella.

3. Kampanja-aika
Kampanja-aika 15.4.2017 - 31.5.2017.

4. Kuinka osallistua kampanjaan
Kampanjaan osallistutaan ostamalla vähintään yksi AINO 900 ml -jäätelöpakkaus ja syöttämällä kuitin kuva, kuitin tiedot sekä omat yhteystiedot kampanjasivuilla. Jokainen ostettu AINO 900 ml -jäätelöpakkaus on yksi arpa. Osallistumiskertojen määrää ei ole rajoitettu. Arvonta suoritetaan kampanja-aikana maanantaisin aina edeltävän viikon osalta. Ensimmäinen arvontapäivä on 21.4. ja viimeinen 1.6.2017.

5. Palkinnot
35 kpl Pihkan laukkua (mallit Armi, Virta ja Vaalo). Laukun malli ja väri valitaan osallistumisvaiheessa, eikä niitä voi enää sen jälkeen muuttaa. Voittajille ilmoitetaan voitosta viikon sisällä arvonnasta. Palkinnot toimitetaan voittajille viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

6. Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

7. Palkintojen käyttämiseen liittyvät ehdot
Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi, toiseksi tuotteeksi eikä jakaa osiin. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin. Järjestäjä ei vastaa mistään muista mahdollisesti aiheutuvista kuluista.

8. Henkilötiedot
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja nimet voidaan julkaista järjestäjän kotisivuilla sekä Facebook-ryhmässä ilman henkilöiden erillistä suostumusta. Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansien osapuolien käyttöön.

9. Kilpailuun osallistumiseen liittyvä vastuu
Järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti, osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

10. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Nämä säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan sitoudut noudattamaan kampanjan sääntöjä. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. Järjestäjällä on oikeus muuttaa kampanjasääntöjä ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai kampanjasääntöjen vastaisesta toiminnasta, on järjestäjällä oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta.

*REKISTERISELOSTE*
AINO design laukku -kampanja 2017 -rekisteriseloste
Laatimispäivä 09.02.2017
1. Rekisteriseloste*
Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste
2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite*
Froneri Finland Oy, Keilasatama 5, 00210 Espoo
3. Rekisteriasioita hoitava henkilö*
Marja Pätsi
4. Rekisterin nimi*
AINO design laukku -kampanja 2017 -rekisteriseloste
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus*
Tietoja kerätään ainoastaan kampanjan palkintojen arvontaan ja lähettämiseen. Tiedot tuhotaan kampanjan päätyttyä.
6. Rekisterin tietosisältö*
Rekisteriin kerätään kampanjaan osallistuvilta henkilöiltä seuraavat tiedot: Henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä ostokuitin tiedot ja kuva kuitista. Kaikki tiedot ovat pakollisia ilmoittaa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle*
Tietoja ei luovuteta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet:*
Rekisteri säilytetään kampanjan ajan kampanjan teknisen toteuttajan salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin kampanjan tekninen toteuttaja. Kampanjan teknisellä toteuttajalla on kampanjan aikana ja sen jälkeen pääsy AINO design laukku -kampanja 2017 rekisterin tietoihin kunnes kampanjan jälkeen rekisteri tuhotaan.