AINO KAMPANJ: DESIGNVÄSKA 2017 -regler och anvisningar

Vinn en väska av finsk design med en kvittans på köp av AINO-glass.

Köp vilket som helst AINO 900 ml -glasspaket och tag bild på kvittansen. Gå in på www.aino-kampanja.fi och skicka in bilden tillsammans med dina kontaktuppgifter så deltar du i dragningen av en Pihka-väska av finsk design. Varje köpt AINO-glasspaket är en lott i dragningen.

Dragningen sker veckovis under kampanjtiden och vid varje dragning lottas fem (5) designväskor ut. Vinnaren får välja modell och färg på sin väska ur Pihka-kollektionens alternativ ARMI, VIRTA och VAALO. Vinnaren meddelas personligen och dennes namn kan publiceras på Facebook-sidan för AINO, samt möjligen även på arrangörens hemsida. Vinsterna skickas till vinnarna senast i slutet på juni.

REGLER

1. Arrangör
Froneri Finland Oy, Kägelhamnen 5, 02150 Esbo

2. Deltaganderätt
Deltaganderätten gäller alla myndiga, fysiska personer som är bosatta i Finland, bortsett från de personer som haft att göra med arrangemangen kring detta lotteri. Barn under 18 år kan endast delta med samtycke av vårdnadshavare.

3. Kampanjtid
Kampanjtid 15.4.2017 - 31.5.2017.

4. Hur delta i tävlingen
Man deltar i kampanjen genom att köpa minst en AINO 900 ml-glassförpackning och därefter skicka bild på kvittansen, dess info samt sina egna kontaktuppgifter på kampanjsidan. Varje köpt AINO 900 ml-glassförpackning är en lott i dragningen. Mängden deltaganden är inte begränsad. Dragningen sker under kampanjtiden på måndagar, för föregående veckas del. Första dragningen sker 21.4. och sista 1.6.2017.

5. Vinster
35 st Pihka väskor (modellerna Armi, Virta och Vaalo). Modellen samt färgen på väskan väljs i deltagandeskedet och går inte att ändra på i efterhand. Vinnarna meddelas inom en vecka efter att dragningen skett. Vinsterna levereras till vinnarna senast i slutet av juni.

6. Lotteriskatt
Arrangören binder sig att betala den lagstadgade lotterivinsten för vinsterna som nämns i dessa officiella regler.

7. Villkor för användning av vinsterna
Vinsterna kan inte bytas ut mot kontanter, till en annan produkt eller delas. Vinsterna levereras endast till adresser i Finland. Arrangören ansvarar inte för andra eventuella kostnader.

8. Personuppgifter
Vinnarna meddelas personligen och hens namn kan publiceras på arrangörens hemsida samt i arrangörens Facebook-grupp utan skilt samtycke. Personuppgifterna används inte till direktmarknadsföring och de överlåts ej heller till tredje parter.

9. Ansvar i samband med deltagande i tävlingen
Arrangören ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstått eller påstås ha uppstått, direkt eller indirekt, av deltagandet i denna tävling, utlösandet eller bruket av vinsten.

10. De officiella reglerna gäller alla deltagare
Dessa regler och beslut gjorda av arrangören på basen av dem är bindande och gäller alla deltagare. Genom att delta i kampanjen binder du dig till att följa kampanjens regler. Tillämpning och tolkning av kampanjreglerna i samband med eventuella oklarheter löses av arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på kampanjreglerna utan förvarning. Om uppgifterna givna av deltagaren inte är hens egna eller om deltagaren misstänks för missbruk eller aktioner som strider mot kampanjreglerna, har arrangören rätt att stänga ut deltagaren ur dragningen utan förvarning.

*REGISTERBESKRIVNING*
AINO designväska -kampanj 2017 -registerbeskrivning
Datum för registerbeskrivningen 09.02.2017
1. Registerbeskrivning*
Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagens (523/1999) § 10 och 24.
2. Registerinnehavarens namn och adress*
Froneri Finland Oy, Kägelhamnen 5, 00210 Esbo
3. Person ansvarig för att sköta registret*
Marja Pätsi
4. Registrets namn*
AINO designväska -kampanj 2017 -registerbeskrivning
5. Bruk av personuppgifterna / användning av registret*
Uppgifterna samlas endast in för utlottandet och skickandet av kampanjens vinster samt. Uppgifterna förstörs då kampanjen upphört.
6. Registrets informationsinnehåll*
I registret samlas, av alla som deltar i kampanjen, följande information: personens namn, postadress, telefonnummer och e-mail, samt information från köpkvittansen samt bild på kvittansen. All information är obligatorisk.
7. Överlåtande och förflyttande av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet*
Uppgifterna överlåts ej.
8. Registrets dataskyddsprinciper:*
Registret förvaras på en med lösenord skyddad server hos kampanjens tekniska implementerare och kommer endast vara åtkomlig för tekniska implementeraren. Implementeraren kommer ha tillgång till registret för AINO designväska 2017 – kampanjen under kampanjtiden samt efter kampanjen slut, tills registret förstörs då kampanjen tagit slut.